INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE

Cine suntem noi
Operatorul de date cu caracter personal este Global Data Security, cu sediul central în București, str.
Tugomir Voievod, nr 62, sector 2, Telefon: 0723.152.907; e-mail: office@gdsecurity.ro
La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Global Data Security respectă cu
strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor
cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Global Data Security. în
limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în
continuare.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.gdsecurity.ro și
pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezinta campanii promoționale
specifice pentru modele de autovehicule însă nu și pentru pagini controlate sau operate de
terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate
sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și nu își
asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția
datelor.

Securitatea datelor cu caracter personal
Pentru protecția datelor dumneavoastră, Global Data Security a luat măsuri tehnice și
organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, distrugerii,
modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt
verificate în mod regulat și sunt adaptate constant în conformitate cu stadiul
tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care
se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile
dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în
condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră,
care v-au fost predate sau comunicate.

Confidențialitatea datelor minorilor
Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se
referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a
instrumentelor, precum și a rezultatelor prelucrării datelor utilizatorilor care nu au această
vârstă minimă este interzisă. În cazul în care are totuși loc o prelucrare a datelor cu caracter
personal, vom sista prelucrarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, anumite date cu caracter personal sunt înregistrate
automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate
pe pagina noastră web, consultați Cookie.
Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
Vom prelucra datele dumneavoastră personale doar în scopuri specificate, explicite și legitime și nu
vă vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Global Data Security prelucrează datele dvs. oferite prin

Formular de contact

G DATA Internet Security


• Formular de contact privitor la aspecte legate de activitatea sau serviciile/produsele oferite
de noi, materiale informative, cumpărare solutii și altele. La trimiterea formularului de contact
respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile
formularului de contact, în condițiile prevăzute în această secțiune.
• Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră;
• Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările și solicitările dumneavoastră și de a
răspunde credibil
• Durata de stocare : 4 luni
• Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și
nu vă vom putea furniza informațiile solicitate;
• Canale de comunicare: cele pentru care dumneavoastră ne veți oferi datele de contact
respectiv, email; telefon/sms; minim unul selectat.
Câmpuri de date exacte: nume, adresa email, telefon, oraș, județ, subiectul mesajului, textul
mesajului.
Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul Global Data Security prelucrează
datele dvs. pentru următoarele scopuri
Prelucrare date în scop de ofertare
• Prin completarea formularelor de pe pagina web www.gdsecurity.ro vă dați acordul pentru a fi
contactați în legătură cu întocmirea unei oferte personalizate pentru o solutie. Datele prelucrate vor
fi datele de contact furnizate de dumneavoastră prin intermediului
formularelor prezente in www.gdsecurity.ro;
• Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia;
• Temei: Consimțământul dvs. expres;
• Durata de stocare: 4 luni;
☒ Înscrierea la Newsletter
• Datele indicate la înscrierea respectivă vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La
trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem
nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord
cu primirea acestora. Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare
prezentată in newsletter sau trimițând un email la adresa
office@gdsecurity.ro
• Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente;
• Temei: Consimțământul dvs. expres;
• Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletter-ul, până la dezabonare, însă nu mai
mult de 5 ani. La împlinirea acestei perioade, vă vom solicita din nou consimțământul pentru
continuarea prelucrării datelor dvs. în acest scop;
• Consecințele refuzului: in situația in care nu sunteți de acord cu aceasta prelucrare, nu veți
primi newsletter-ul.
*Câmpuri de date exacte: titulatura, prenume, nume, e-mail, telefon.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular
Păstrăm datele dvs. pe perioada de timp astfel cum a fost menționată mai sus, pentru fiecare
activitate de prelucrare în parte. Păstrarea unor date ale dvs. cu caracter personal se poate realiza
pentru o perioadă mai lungă de timp, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
Global Data Security nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu,
ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume S.C. Infinit Solutions SRL, persoană
juridică română, având sediul social în Oraș Voluntari, str. Câmpul Pipera nr. 103G, Vila 1-Tarla 49,
Jud.Ilfov și punct de lucru în București, Str. Tăbliței nr. 4, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/913/2011, CIF RO 21496153, care acționează
pe baza instrucțiunilor primite de la Global Data Security pentru operațiuni tehnice legate de hostingul
paginii și software-ul pe care se bazează aceasta.
Datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ajutorul unor agenții de marketing și societăți de sondare a
opiniei, în scopurile menționate anterior.

Plugin-uri de rețele sociale
Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de rețele sociale (e.g..:
www.facebook.com, www.twitter.com; www.youtube.com, www.instagram.ro). Toate plugin-urile
de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar în acest sens. La accesarea
paginilor noastre de Internet care conțin un plugin de rețea social, browser-ul dvs. se va conecta în
mod direct la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi integrat de operatorul
rețelei sociale în pagina de internet, acesta primind astfel informația că ați accesat pagina noastră. În
cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de Internet este în derulare o sesiune de conectare
valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului dvs. de utilizator creat pentru utilizarea
rețelei sociale respective. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este
transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo. Dacă doriți să împiedicați colectarea
datelor dvs. prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați de la serviciul
operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. Este opțiunea dvs. dacă
utilizați sau nu acest plugin.
Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind prelucrarea ulterioară,
utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în politicile
operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, acestea fiind distincte față de prezenta
notă de informare cu privire la protecția datelor.
Global Data Security nu își asumă răspunderea pentru politicile de protecție ale paginilor de Internet
partenere, cu excepția cazului în care acestea acționează în calitate de persoane împuternicite în
relație cu Global Data Security.

Drepturile persoanelor vizate
Beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
Dreptul la informare
Puteți solicita o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în
care acestea sunt utilizate.
Dreptul la rectificare
În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita
oricând corectarea sau completarea acestora.
Dreptul la ștergere (,,dreptul de a fi uitat”)
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă datele dvs. nu mai
sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care acestea au fost colectate, dacă
prelucrarea acestora contravine prevederilor legale, dacă prelucrarea acestora afectează în
exces interesele dumneavoastră sau dacă prelucrarea se bazează pe acordul dumneavoastră,
acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice
ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, împlinirea unor perioade
obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.
De asemenea, în cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul, caz
în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea
consimțământului nu va avea efecte asupra legalității prelucrărilor efectuate până la acel moment.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
în următoarele cazuri:
• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, iar restricționarea prelucrării se face
pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră;
• prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale,
dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați restricționarea utilizării acestor
date;
• nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul
prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării,
exercitării sau apărării unor pretenții legale; sau ați contestat prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal;
• v-ați opus prelucrării în temeiul interesului legitim justificat de noi, cât timp verificăm
dacă interesele dvs. prevalează.
Dreptul la portabilitatea datelor
Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe
care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și într-un format care
poate fi citit automat, în măsura în care prelucrăm aceste date în baza acordului
dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea efectuându-se
prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea
unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care
facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea
acestor date, în măsura în care există un interes legitim care prevalează în ceea ce privește
datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, puteți oricând să obiectați la
prelucrarea datelor dvs. pentru transmiterea de mesaje publicitare în scop de marketing
direct, fără indicarea unui motiv.
Dreptul de a depune o cerere în fața autorității de supraveghere sau în fața instanței de judecată
Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările
dumneavoastră. Vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), respectiv unei autorități europene de
supraveghere, în cazul în care sunteți nemulțumit de răspunsurile primite la cererile dvs. sau
chiar în mod direct. De asemenea, puteți sesiza instanța de judecată pentru valorificarea
drepturilor dvs.
Ne puteți transmite o solicitare de exercitare a drepturilor dvs. printr-o cerere depusă la
sediul nostru, telefonic sau la adresa de e-mail office@gdsecurity.ro.

Date de contact
Operator:
Global Data Security
Str. Tugomir Voievod, nr 62, sector 2, București
E-mail: office@gdsecurity.ro
Tel: 0723.152.907